Om os

Pakning på et af Kriminalforsorgens mange værksteder

Fængsler og arresthuse er virksomhedens adgang til fleksibel kapacitet, samtidig med at det er en del af virksomhedens sociale ansigt.
Først og fremmest hjælper arresthuset.dk virksomheder med at formidle kontakt til en række fængsler eller arresthuse, som kan løse en given opgave for jer. I danske fængsler- og arresthuse kan løses en lang række konkrete opgaver. Opgavetyperne varierer, men det kan være pakke- og montageopgaver, kvalitetskontrol, labelling af tøj eller poser, ompakning, emballering, optælling, opsætning i displays osv. Der produceres også kontormøbler, havemøbler og økologiske grøntsager.

At beskæftige indsatte, eller andre udsatte grupper kræver først og fremmest at man ved at muligheden eksisterer. Det sørger Kriminalforsorgen for gennem deres hjemmeside, gennem annoncering og gennem ansatte der står for kontakten til private virksomheder.
Arresthuset.dk er et privat initiativ, der søger at fremme kontakten mellem virksomheder og indsatte, med det formål at give indsatte kompetencer til at leve et liv uden kriminalitet.
Det drives af Carsten Oldenburg Jensen, der gennem mange år har arbejdet med netop beskæftigelse af indsatte. Arresthuset.dk er non-profit.

Kapacitet i hele landet.
I arresthusene, som findes i hele landet, er man f.eks. gode til at håndtere mindre ting som skal pakkes, re-lables, kvalitetskontrolleres osv. En anden styrke er, at arbejdskraften er til rådighed… altid. Der er konstant indsatte som skal beskæftiges, og dermed næsten altid ledig kapacitet.
Engageret personale, uddannet til opgaven sikrer levering til aftalt tid og i aftalt kvalitet.

Priser
Mange mener, at når en indsat aflønnes med ca. 9 kr. i timen kan Kriminalforsorgen lave betydelig bedre priser end markedet udenfor. Sådan fungerer det ikke. Kriminalforsorgen
er bl.a. underlagt et tilsynsråd der sikrer at der ydes fair konkurrence. Arresthuset.dk formidler gerne kontakten til rette sted, hvorefter I kan forhandle pris på løsning af opgaven.
Kriminalforsorgen aflønner selv sine indsatte.

Kontaktformular

  • Dit navn, eller den person der skal kontaktes
  • Skriv venligst hvilke opgaver der evt. påtænkes udført i Kriminalforsorgen og hvor meget det haster.

Der er lukket for kommentarer.