For virksomheder

Pakning på et af mange værksteder

Arresthuset er virksomhedens adgang til fleksibel kapacitet, samtidig med at det er en del af virksomhedens sociale ansigt.

Først og fremmest hjælper arresthuset.dk virksomheder med at formidle kontakt til en række fængsler, arresthuse eller sociale institutioner/værksteder, som kan løse en given opgave for jer.

Opgavetyperne varierer, men det kan være pakke- og montageopgaver, kvalitetskontrol, labelling af tøj eller poser, om-pakning, emballering, optælling, opsætning i displays osv.

At beskæftige udsatte grupper kræver først og fremmest at man ved at muligheden eksisterer. Det sørger institutionerne for gennem deres hjemmesider, gennem annoncering og gennem ansatte der står for kontakten til private virksomheder.

Arresthuset.dk er et privat initiativ, der søger at fremme kontakten mellem virksomheder og socialt udsatte (f.eks. indsatte i fængsler), med det formål at give indsatte kompetencer til at leve et liv uden kriminalitet, eller udsatte muligheden for at få eller fastholde en form for beskæftigelse.

Arresthuset.dk er non-profit og drives alene med det formål at bidrage som bindeled mellem private virksomheder og offentlige institutioner der er tilknyttet.

Kapacitet i hele landet.
I institutionerne, som findes i hele landet, er man f.eks. gode til at håndtere mindre ting som skal pakkes, re-lables, kvalitetskontrolleres osv. En anden styrke er, at arbejdskraften er til rådighed… altid. Der er f.eks. konstant indsatte som skal beskæftiges, og dermed næsten altid ledig kapacitet.
Engageret personale, uddannet til opgaven, sikrer levering til aftalt tid og i aftalt kvalitet.

Priser
Mange mener, at når en borger aflønnes med lav, eller ingen timeløn kan offentlige institutioner lave betydelig bedre priser end markedet udenfor. Sådan fungerer det ikke. Kriminalforsorgen og andre offentlige institutioner er bl.a. underlagt et tilsynsråd der sikrer at der ydes fair konkurrence.

Alle institutioner tilknyttet til Arresthuset.dk aflønner selv sine indsatte, eller borgere.

Kontaktformular

  • Dit navn, eller den person der skal kontaktes
  • Skriv venligst hvilke opgaver der evt. påtænkes udført i Kriminalforsorgen og hvor meget det haster.